Cele i efekty realizacji Projektu:

Celem realizacji projektu dla polskiej marki KOORDYNACJA Strzecha Mariusz jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działalności. Realizacja działań promocyjnych przyczyni się do umocnienia pozycji Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży sprzętu medycznego oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość Projektu: 452 400,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 361 920,00 PLN

Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM